LitePlacer – časť ôsma: montujeme rám

V prvom rade nejaké tie prípravné práce – predpripravíme si uholníky, ktorými bude nosná konštrukcia vystužená a – teda rám – uchytená k nosnej doske.
Necháme ich bokom, použijeme ich až za chvíľku. Teraz sa budeme venovať náhonu a napínacím kladkám pre X-ovú os. Podotýkam, že nasledujúce dve zostavy montujeme rovno dva krát (pravú a ľavú, sú rovnaké, len zrkadlovo otočené.)

K platni náhonu priskrutkujeme napínacie kladky (dištančné stĺpiky som klasicky narezal z hliníkovej trubky s priemerom 8mm) a do veľkej diery umiestnime ložisko 608ZZ s prírubou (rozmery 22x8x7mm). Záleží od presnosti, s akou laser rezal diely, možno bude zapotreby pilníkom troška prebehnúť vnútro diery, aby ložisko sadlo, možno pôjde akurát, možno tam bude troška vôľa (ja som musel trošilinka pilovať), na každý pád ale odporúčam ložisko prilepiť anaeróbnym lepidlom.

Teraz prídu na rad kupované dištančky (sú oceľové), ďalšie ložisko 608ZZ s prírubou a skrutky. Vlepíme ložisko do malej platne, priskrutkujeme ju k tej väčšej.

Pripravíme si skrutky a matice na finálnu montáž a máme hotovú ďalšiu podzostavu. Ešte kým lepidlo pod ložiskami nezaschne, skúsime zasunúť do ložísk 8mm trubku aby sme sa uistili, že ložiská sú v jednej osi, aby neskôr nebol problém s krivo vlepeným ložiskom.

Teraz sú na rade vodiace kladky remeňa, ktoré budú uchytené k prednej časti rámu (opäť dve rovnaké, ako som už spomenul). K platni cez dištančky (opäť z vlastnej produkcie) priskrutkujeme dve vodiace kolieska, dotiahneme, fixujeme.

 

Pridáme skrutky a matice pre neskoršie uchytenie k rámu.

 

A teraz začne byť veselo. Vezmeme si jeden z 767mm dlhých hliníkových profilov 20x20mm, označíme budúcu prednú časť, na konce a približne do stredu umiestnime predpripravené uholníky, tie s 4 skrutkami. Nedoťahujeme, ešte s nimi budeme hýbať.

Do drážky na zadnej strane profilu uchytíme malý uholník. Spodnú stranu uholníka na stole zrovnáme s spodnou hranou profilu, dotiahneme. Poloha nie je kritická, tento uholník slôži k uchyteniu rámu k doske stola.

Do ľavej stredovej diery v profile vskrutkujeme samoreznú skrutku HTJ5 ale tak, aby sa na äu dal nasadiť 140mm kus profilu 20x20mm. Pozor na správnu orientáciu dier, cez ne budeme skrutky (aj tie vrchné, ktoré tam prídu neskôr) tieto samorezky doťahovať.

 

K pravej strane rovakým spôsobom priskrutkujeme 140mm dlhý profil s rozmerom 20x60mm (nemôžme sa pomýliť, takýto je len jeden kus). Opäť pozor na správnu orientáciu dier pri montáži.

 

Vezmeme si jeden z MakerSlide (to sú tie s koľajničkami) profilov s dĺžkou 500mm, do dier na oboch koncoch naskrutkujeme po dve samorezné skrutky HTJ5 ale opäť tak, aby pod ne bolo možné vsunúť druhý profil. Nasadíme ho na ľavú stranu  (koľajničkou do vnútra rámu), zrovnáme horné hrany profilov a dotiahneme. Tu sa uplatní (rovnako ako v dvoch predošlých krokoch) skrutkovač T25, ktorým budeme skrutky HTJ5 doťahovať, bity štandardne nie sú dosť dlhé na to, aby dosiahli cez profil na skrutku – toto platí obzvlášť pri doťahovaní na ľavej strane, kde je skrutka vlasne zapustená takmer 60mm.

Vezmeme si druhý kus 500mm dlhého MakerSlide profilu, do oboch  koncov naskrutkujeme po dve skrutky HTJ 5 rovnakým spôsobom, ako v predošlom kroku a nasadíme ho na prvú stranu zadnej časti rámu (koľajničkou do vnútra rámu, tak ako pravú stranu).
Starostlivo zrovnáme horné hrany a dotiahneme.

 

 

Vezmeme ľavú podzostavu s ložiskami, matice vsunieme do drážky profilu, oprieme o uholník a dotiahneme. Presne to isté urobíme s druhou rovnakou podzostavou na pravej strane – nasunieme do drážky, oprieme o uholník a taktiež dotiahneme.

 

Do platne, ktorá bude slúžiť ako držiak motora pre Y-ovú os, uchytíme motor (opäť pozor na správnu orientáciu konektora alebo vodičov motora, aby neskôr neprekážali.)

 

Motor priskrutkujeme k pravej strane širokého profilu (v podstate k pravej zadnej nohe). Umiestnime ho do takej výšky, aby vrchná hrana držiaka kladiek a motora boli v jednej rovine.
Najjednoduchšie to urobíme tak, že dlhé kovové pravítko oprieme hranou o zadné držiaky kladiek a ložísk a motor zo spodnej strany umiestnime k spodnej hrane pravítka.

 

Do podpery pre hriadeľ, ktorá bude spájať obe strany Y náhonu vlepíme ložisko 608ZZ s prírubou a celú platňu prichytíme za pomoci tretieho uholníka, ktorý nám tam ešte ostal voľný. Poloha nie je kritická, optimálne umiestnenie je približne v strede. Do poslednej voľnej diery v držiaku prichytíme malý uholník, ktorý bude neskôr slúžiť na uchytenie k podkladovej doske.

Na hriadeľ Y-ového motora nasunieme pružnú spojku. Ak máte na hrideli motora plošku, odporúčam spojku otočiť tak, aby jedna z fixačných skrutiek pružnej spojky šla kolmo na túto plošku, obe skrutky poriadne dotiahneme. Zabránime tak prípadnému možnému pretočeniu hriadele pod spojkou.

 

Ďalší krok je nasunutie spojovacej hridele Y-ovej osi – začneme od prvej zadnej strany. Autor na spojovaciu hriadeľ použil oceľovú trubku, ja som tam dal obligátnu hliníkovú, sily, ktoré táto hriadeľ prenáša nie sú také veľké, nehovoriac o tom že oceľovú trubku sa mi zohnať nepodarilo. Na hrideľ nasadíme poistný krúžok, vsunieme koniec hriadeľa do ložísk na ľavej strane, nasunieme 20 zubový pastorok, prestrčíme cez druhé ložisko a nasadíme ďalší poistný krúžok. Myslím, že ne treba hovoriť, že zatiaľ nič nedoťahujeme, ešte sme ani zďaleka neskončili. Popostrčíme hriadeľ až k stredovej podpere, nasadíme ďalší poistný krúžok a prestrčíme hriadeľ cez ložisko. Nasadíme ďalší poistný krúžok, prestrčíme hriadeľ cez ložisko, nasadíme druhý 20-zubový pastorok, prestrčíme cez ložisko, navlečieme posledný poistný krúžok a vsunieme hriadeľ do pružnej spojky. Teraz môžme smerom z ľava do prava (pri pohľade zozadu)postupne upevňovať poistné krúžky, ktoré sa majú opierať o ložiská a pre kažý prípad ich istiť, by nevypadli. Ložiská máme síce prilepené, ale jeden nikdy nevie. Hriadeľ sa musí v ložiskách otáčať voľne, bez akéhokoľvek zadrhávania. Pastorky ešte nedoťahujeme, ich presnú polohu nastavíme až keď budeme montovať ozubený remeň.

 

 

 

Celú Y-ovú os s X-ovým vozíkom a s osadzovacou hlavou nasunieme na koľajničky, dávame pozor, aby sme pri nasadzovaní ostrou hranou profilu nepoškodili plastové púzdra V-koliesok.

K zvyšným predným hranám MakerSlide profilov nasunieme a priskrutkujeme predné nožičky z 140mm dlhých hliníkových profilov 20x20mm, zrovnáme hrany a dotiahneme.

 

 

 

 

 

Tým pádom máme základ rámu hotový, už nám zostáva len niekoľko málo montážnych operácií a po mechanickej stránke bude mašinka takmer hotová.

Ešte sa štandardne pokocháme a môžme sa odložiť, aby sme nabrali sily na ďalšie pokračovanie.

Tento obsah bol zaradený v Elektronika, LitePlacer. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár