LitePlacer – časť siedma: os Y (Y-Bar)

Na rade je kompletná Y-ová os, začneme ľavou platňou s hornými pojazdovými kolieskami. Ako obvykle, tieto môžme rovno fixnúť na pevno.

Pokračujeme spodnými kolieskami, tie sú na excentroch, tie otočíme označenou ploškou k spodnej hrane platne. Nedoťahujeme úplne na pevno, aby sme vedeli excentrami nastaviť správnu vôľu v pojazde, až Y-ovú os aj s osadzovacou hlavou nasadíme na X-ové vodiace profily. Tak ako aj predtým, môžme skúsiť medzi kolieska vstunúť V-profil, či je všetko v poriadku.

Priskrutkujeme k platni držiak napínáku ozubeného remeňa, tento môžme zaistiť, s ním sa už hýbať nebude. Osadíme napínak. Tu som musle dosť silno improvizovať, autor v svojej rozpiske uvádza súčiastku (Habo 5002 Circular hook M4x30), ktorú sa mi nikde nepodarilo zohnať, ani ju rozumným spôsobom nahradiť. Ak som aj našiel niečo rozmermi podobné, tak to malo samorezný závit do dreva a nie metrický.

Dosť dlho mi trvalo, kým som našiel riešenie – a ako to už v týchto prípadoch býva – na riešenie som narazil úplnou náhodou. Bol som v železiarstve, pretože som potreboval nejaké pánty na drevenú bedňu, v ktorej má manželka záhradkárske potreby, a úplnou náhodou som narazil na napínáky na lanká. Mali aj so závirom M4, hneď som vzal dva, keďže sú zapotreby dva háky. Nech vás nezmýli, že načo dva, veď na napínáku sú dve skrutky s očkami!?

Áno, samozrejme že sú dve, ibaže jedna s pravým a druhá s ľavým závitom, inak by ten  napínák nefungoval. Vykuchal som z nich tie so správnym závitom a použil namiesto autorom predpísaných. Účel splnia, dokonca majú aj povrchovú úpravu žiarovým zinkovaním. Neskôr, keď som ich hľadal na nete, našiel som aj nerezovú verziu.

Takže aj to by sme mali, osadíme ešte uchytenie druhého konca ozubeného remeňa, fixneme ho a tým pádom máme jednu platňu kompletne hotovú.

 

Pokračujeme pravou stranou, ktorá je takmer identická, líši sa hlavne iným tvarom  platne, ale rozmiestnenie kľúčových komponentov na nej je identické. Teda horné fixné pojazdové kolieska, spodné na excentroch, napínací háčik a ukotvenie remeňa. Aj na tejto strane skúsime vsunúť medzi pojazdy V-profil, či je všetko v poriadku.

 

Je tu jedna skrutka navyše – bude slúžiť ako doraz pre mikrospínač. Platne by sme teda mali kompletne pripravené, môžeme sa pustiť do montáže samotnej Y-ovej osi.

 

Vezmeme si oba dlhé V-profily (750mm), otočíme ich chrbtom k sebe (aby boli vodiace výstupky na vonkajších stranách), vsunieme matice M4, ktoré budú slúžiť na uchytenie platne s kladkami pre ozubený remeň a samoreznými skrutkami HTJ5 priskrutkujeme pravú platňu k obom profilom. Dbáme na to, aby boli oba profily v rovnakej výške a aby pekne lícovali s vrchnou hranou platne.

Nasunieme na tento spojený „dvojprofil“ Y-ový vozík, ktorý sa nám tam len tak povaľuje po stole a prekáža (netešte sa, teraz bude prekážať ešte viac). Zatiaľ nemá zmysel nastavovať vôle, necháme ho tak ako je, až bude celá zostava hotová a nasunutá aj na X-ové pojazdy tak vôľu nastavíme na správnu hodnotu. Excentre budú aj potom dobre dostupné, takže  nie je čo riešiť. Pozor na správnu orientáciu vozíka voči profilu a bočnej platni.

Vsunieme do drážok z druhej strany ďalšie 4ks matíc M4, a samoreznými skrutkami HTJ5 priskrutkujeme k bočnej strane zostavy ľavú platňu s pojazdami. Riadime sa rovnakými pravidlami ako v predošlom prípade – zrovnať horné hrany s vrchným okrajom platne.

Začína to byť riadny kus nábytku, pokocháme sa, obligátne doplníme tekutiny a budeme pokračovať.

 

 

Tak a s kľudným srdcom sa môžeme pustiť do vodiacich kladiek pre ozubený remeň – držíme sa autorovho návodu, tak, ako doposiaľ.

 

 

 

Dotiahneme, zafixujeme, osadíme na vrchnú časť zmontovaného profilu (z ľavej strany).

 

 

 

Vezmeme si platňu pre pravú stranu zostavy, tá sa od predošlej troška líši v tom, že zároveň ponesie aj krokový motor pre X-ovú os. Priskrutkujeme a zafixujeme vodiace kladky pre ozubený remeň X-ovej osi.

 

 

Pripravíme si 20 zubový pastorok, skontrolujeme, či sa dá nasunúť na hriadeľ motora NEMA-17, tento priskrutkujeme k držiaku, zatiľ ho úplne nedoťahujeme, napínanie remeňa v X-ovom pohone budeme robiť zmenou polohy motora.

 

 

Držiak aj s motorom priskrutkujeme k hornej plochy na pravej strane zostavy. Až som sa z toľkého skrutkovania spotil, treba doplniť tekutiny, dehydratácia je sviňa…

Myslím, že na dnes toho bolo tak akurát dosť, ešte sa pokocháme nad odvedenou prácou a s kľudom v duši dorazíme pivo a môžme zbierať duševné sily na ďalší krok – budeme skladať samotný rám, to už bude vážna záležitosť. Ale to zas až nabudúce.

 

Tento obsah bol zaradený v Elektronika, LitePlacer. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár